Slide background

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ВПРОВАДЖЕННЯ КЛІМАТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Навчальний центр впровадження кліматичних технологій заснований в 2002 році.

Діяльність Навчального центру впровадження кліматичних технологій спрямована на короткострокову курсову підготовку (підвищення кваліфікації) за професіями в сфері кліматичної техніки:

 • Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації;
 • Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання;
 • Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

Враховуючи потреби ринку праці та вимоги законодавства щодо екологічних аспектів в сфері холодильної, кондиціювальної та теплонасосної техніки, в Навчальному центрі запроваджено підготовку (підвищення кваліфікації) за  професією

 • Майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів

та частковою кваліфікацією

 • Фахівець з поводження з холодоагентами

(передсертифікаційна підготовка від Міндовкілля України – вимога Закону України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами»)

За висновком Торгово-промислової палати України  Навчальний центр є єдиним вітчизняним ліцензованим виконавцем освітніх послуг – професійної освіти (курсове навчання) у сфері вентиляції та кондиціювання повітря.

Діяльність Навчального центру високо оцінена компанією Mitsubishi Heavy Industries Ltd., завдяки чому

Навчальний центр отримав статус  Авторизованої Академії Кондиціювання MHI.

Фахівці Навчального центру впроваджують та застосовують новітні освітні технології та методи навчання, залучаючи до співпраці досвідчених фахівців, науковців та педагогів. Зокрема, серед наших викладачів та партнерів є наукові та науково-педагогічні співробітники провідних технічних вишів України в сфері вентиляції, кондиціювання, холодильної та теплонасосної техніки, опалення та електротехніки.

Багаторічним добутком навчального та методичного арсеналу Навчального центру є власні фундаментальні видання-посібники, що користуються попитом у фахівців галузі, та ціла низка інших посібників, довідників, програм та тестів спрямованих на підвищення кваліфікації працівників галузі.

За час надання освітніх послуг Навчальний центр підготував більше двох тисяч кваліфікованих працівників, у тому числі іноземних громадян з Азербайджану, Білорусі, Грузії, Ізраїлю, Казахстану, Конго, Молдови, Монголії, росії.

Випускники Навчального центру отримують Кваліфікаційне свідоцтво (Сертифікат) та Сертифікат* Академії Кондиціювання MHІ.

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

 

2024. Літо. До нового навчального сезону: Поновлення навчання - з вересня 2024 року. 
Запрошуємо зацікавлених осіб доєднатись до навчального процесу, але заздалегідь зв'язатись з нами.
Цього сезону вас чекатимуть, крім сталих професій, нові курси...

Image

ПОВОДЖЕННЯ З КОНТРОЛЬОВАНИМИ РЕЧОВИНАМИ ТА ОБЛАДНАННЯМ, ЯКЕ ЇХ МІСТИТЬ

 

На виконання вимог Закону України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами», за ініціативи профільних фахівців та за участі Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, розроблено та погоджено Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів, програму короткострокової (курсової) перепідготовки та підвищення кваліфікації за спеціальними напрямками.
Програма відповідає частковій кваліфікації – Фахівець з поводження з холодоагентами та складається з кількох модулів спрямованих на різні компетенції і види робіт, які регламентовані Законом:
 • для представників органів виконавчої влади всіх рівнів, органів місцевого самоврядування, технічних керівників та головних спеціалістів суб’єктів господарювання до компетенцій яких належить діяльність з державного нагляду, контролю, імпорту, експорту, розміщення на ринку, зберігання, використання або поводження з контрольованими речовинами та/або товарами і обладнанням, які містять такі речовини – 1 модуль.
 • для фізичних осіб, які виконують роботи з встановлення, обслуговування, технічного обслуговування, ремонту або зняття з експлуатації оладнання . яке містить контрольовані речовини, перевірки наявності витоків, рекуперації та знешкодження контрольованих речовин, та претендують на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) від Міндовкілля на виконання робіт, регламентованих Законом – 5 модулів
 
Image

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

 

2024. Травень: Розпочато набір на оновлений та комбінований курс підготовки фахівців з монтажу систем кондиціювання та теплонасосної техніки.
В оновлених програмах, враховані обставини часу та передбачена дистаційна форма опанування теоретичного матеріалу, що дозволить  перебування на очних заняттях присвятити виключно  рактичним завданням.

ВАЖЛИВІ НОВИНИ


За погодженням з Міністерством економіки України та Національним агентством кваліфікацій, ми ініціювали та починаємо розробку ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ з нової професії: «Майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів»про що внесено відповідну інформацію в Реєстр кваліфікацій та в черговий Проект змін до Державного класифікатора професій

Згідно з нормативом щодо розробки професійного стандарту, ключовим, базовим етапом є визначення і затвердження трудових функцій за професією.
Після того, як проект стандарту розроблений, він підлягає обговоренню.
Ми працюємо відкрито і не гаємо час, тому, пропонуємо, вже на цьому етапі, всім зацікавленим сторонам, виказати свою думку щодо запропонованих трудових функцій за професією «Майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів» ?
08.08.2023 відбулося засідання-зустріч робочої групи з розробки професійного стандарту за участю представників Інституту професійної освіти НАПН України, Дніпровського центру професійно-технічної освіти та Профспілки працівників космічного та загального машинобудування України.
На засіданні презентовано план робочої групи та обговорено запропоновані попередні назви і визначення трудових функцій за професійним стандартом.
До початку офіційного обговорення, ми запоошуємо всіх, хто зацікавлений, взяти участь в нашому анкетуванні та надати свої пропозиції.
❗️Посилання на питання:
https://docs.google.com/document/d/1wpoPjvRf2OKdwlE7vmtFyblBjUme5CUu/edit?usp=drive_link&ouid=109173636634328109914&rtpof=true&sd=true

ТОВ «ІТЦ «ІВІК» ініціювало та розробило в складі робочої групи проєкт професійного стандарту з професії «МАЙСТЕР З МОНТАЖУ. ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТУ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ». Запрошуємо до участі в публічному громадському обговоренні проєкту професійного стандарту всі зацікавлені сторони.

Зауваження та пропозиції до проекту професійного стандарту, для зручності їх опрацювання, необхідно подавати у вигляді Таблиці "Пропозиції до проєкту професійного стандарту «Майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів», та надсилати на електронні адреси:  vishnevsky@ivik.com     або  lytvynenko@ivik.com,  або juristpractic@gmail.com до 15 жовтня 2023 року.

У разі виникнення додаткових питань щодо змісту документа, який винесено на публічне громадське обговорення, просимо звертатись за телефоном +380 44 502 00 62 (Вишневський Георгій Миколайович). 

Результати публічного громадського обговорення будуть  висвітлені на сайті Компанії з 16 жовтня 2023 року.

Скачати проект

16 жовтня 2023 р. відбулося засідання членів робочої групи з розроблення проєкту професійного стандарту «Майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів».

За результатами публічного громадського обговорення, що тривало з 13 вересня по 15 жовтня 2023 р. надійшли пропозиції від Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, Відділу  супроводження рамок кваліфікацій управління кваліфікацій секретаріату Національного агентства кваліфікацій, Навчально-курсового комбінату «БУДМАШОСНОВА», кількох галузевих суб՚єктів господарювання та  Міністерства енергетики України.
Зміст пропозицій стосується уточнення деяких аспектів щодо професійного розвитку робітників, а також було запропоновано віднести професійну кваліфікацію «Майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів ІІІ категорії» до нижчого третього рівня НРК, у порівнянні з професійними кваліфікаціями майстрів з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів ІІ і І категорій. Важливою є пропозиція щодо доповнення даних про віднесення професії до видів економічної діяльності згідно із Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності».
Окрім того, у процесі обговорення також двічі експертами рекомендовано передбачити виділення трудової функції «Поводження з холодоагентами» в окрему часткову кваліфікацію для перепідготовки фахівців в галузі кліматичної та холодильної техніки щодо поводження із f-газами, а також можливість опанування частковою кваліфікацією «Асистент майстра з з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів» (2-ий рівень НРК).
На підсумковому засіданні робочої групи з питань обговоренння пропозицій, що надійшли до розробників у період громадського обговорення, було враховано важливі пропозиції, обґрунтовано відхилення чи часткове врахування. Розробниками внесені відповідні зміни до проєкту професійного стандарту «Майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів» та організовано роботу щодо підготовки проєкту для подання на погодження з репрезентативними всеукраїнськими об’єднаннями професійних спілок на галузевому рівні, а відтак на перевірку до НАК щодо дотримання вимог Порядком розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів під час підготовки проєкту професійного стандарту.

Скачати проєкт

ПЕРЕВАГИ НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ

АВТОРЕЗОВАНА АКАДЕМІЯ КОНДИЦІОНУВАННЯ MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD

Досвідчені викладачі

Досвідчені викладачі

Індивідуальний підхід

Індивідуальний підхід

Короткостроковий курс навчання

Короткостроковий курс навчання

Сертифікат / Кваліфікаційне свідоцтво

Сертифікат / Кваліфікаційне свідоцтво

За оцінкою Президента японської корпорації Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Хідеакі Оми, рівень організації навчання та забезпечення навчального процесу, в Навчальному центрі, відповідають кращим світовим вимогам щодо якості підготовки фахівців.

Саме така оцінка та надання Навчальному центру статусу Академії кондиціювання Mitsubishi Heavy Industries Ltd., надають можливість готувати фахівців не тільки в Україні, а і в східно-європейському регіоні.

ЕТАПИ НАВЧАННЯ

НАШІ ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ В БАГАТЬОХ КРАЇНАХ СВІТУ

1. Теоретичний курс

1. Теоретичний курс

Теоретичний курс вивчається в заочній формі (дистанцйно) з використанням навчальної платформи, яка містить модульні теми занять, поділені на окремі розділи. Опанування кожної теми закінчується проміжним тестовим завданням. Матеріали за кожною темою містять текстові посібники та настанови, медійні файли та презентації. Тематика навчальних модулів передбачає опанування:
 • читання креслень, вимірювань та розмітки
 • основ виконання загальнобудівельних операцій
 • основ електротехніки та електромонтажу
 • основи зєднань: електричних, сантехнічних, теплотехнічних
 • технології монтажу обладнання
 • безпечне виконання робіт та поводження з холодоагентами
тощо Слухачі знайомляться з номенклатурою та технічними характеристиками кондиціювального та теплотехнічного обладнання. По закінченню теоретичного курсу слухачі складають екзаментаційний тест, за результатами якого визначається їх допуск до практичного курсу.
2. Практичний курс

2. Практичний курс

Слухачі застосовують опановані знання під час виконання практичних завдань під наглядом майстрів виробничого навчання та викладачів. Одночасно, слухачі знайомляться з номенклатурою інструменту та пристосувань, їх призначенням та технікою користування ними. Під час практичних завдань, слухачі, в залежності від обраного курсу, виконують операції з:
 • вальцювання та з'эднання мідних трубопроводів
 • з'єднання поліпропіленових трубопроводів
 • рекуперації холодоагентів
 • перевірки на герметичність
 • вимірів витоків холодоагентів
тощо
3. Іспит і сертифікація

3. Іспит і сертифікація

Після закінчення практичного курсу, слухачі складають практичний іспит. Під час іспиту слухачі повинні виявити набуті ними знання та навички щодо виконання поставлених завдань. При цьому враховуються не тількі їхні професійні навички та уміння, але і дотримання ними всіх вимог безпеки у.т. щодо поводження з холодоагентами. За результатом іспиту, слухачі отримують сертифікат (кваліфікаційне свідоцтво) про набуту ними кваліфікацію за обраним курсом.
ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ

ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ

Умови надання послуги з навчання (підвищення кваліфікації), а також порядок і режим проведення навчального курсу визначені ДОГОВОРОМ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ та ДОДАТКОМ до цього договору. Підтвердженням укладення Договору є квитанція, чек, платіжне доручення, інший розрахунковий або касовий документ (в електронній та/або паперовій формі), що засвідчує факт оплати послуг Замовником, які є предметом Договору, відповідно до вимог законодавства України. Особа, яка обрала для себе і сплатила вартість навчального курсу, зараховується на навчальний курс, після чого їй надається персональний доступ на навчальну платформу, через яку вона отримує навчальні матеріали і всю супроводжувальну інформацію впродовж періоду навчання.

ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА НАВЧАННЯ

НАВЧАННЯ, ПЕРЕПІДГОТОВКА, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Имя(*)
Invalid Input

Телефон(*)
Invalid Input

recap(*)
You'll need to setup your Site key in order to use reCAPTCHA.
Invalid Input

Навчальний центр впроваджує комбіновані короткострокові курси

НАШІ ВИКЛАДАЧІ, ЕКСПЕРТИ, МАЙСТРИ

РЕЗУЛЬТАТ СТВОРЮЮТЬ ЛЮДИ, А НЕ ТЕХНІКА

Навчальний процес забеспечують досвідчені  викладачі, експерти та майстри, серед яких є науковці, інженери та фахові спеціалісти.
Литвиненко Олександр Вікторович

Литвиненко Олександр Вікторович

Українська державна академія зв'язку (1999), Одеська державна академія холоду (2007), інженер-енергетик, керівник напрямку кондиціювальної техніки.
Досвід в галузі кліматичної та кондиціювальної техніки 25 років.
Холявко Євген Володимирович

Холявко Євген Володимирович

Київський політехнічний інститут, "Хімічне машинобудування" (1986), інженер-механік, керівник напрямку теплових насосів.
Досвід в галузі кліматичної та кондиціювальної техніки 15 років.
Возний Валерій Федорович

Возний Валерій Федорович

Київський політехнічний інститут (1969), теплотехніка, кандидат технічних наук, академік Міжнародної академії холоду, Президент Спілки холодильщиків України.
Досвід в галузі холодильної, кліматичної та кондиціювальної техніки 55 років.
Соломаха Андрій Сергійович

Соломаха Андрій Сергійович

Кандидат технічних наук.
доцент кафедри "Теоретичної та промислової теплотехніки" Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Вишневський Георгій Миколайович

Вишневський Георгій Миколайович

Київський технікум радіоелектроніки (1982), технологія раіоапаратобудування, Національна академія внутрішніх справ України (2007), юрист-правознавець.
Аудитор систем менеджменту ISO9001 ISO45001 Досвід в галузі кліматичної та кондиціювальної техніки 20 років.

МИ В ЦИФРАХ

ЗА РОКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ

0
рік заснування Навчального центру ІВІК
0
чоловік завершили навчання і стали випускниками нашого центру
0
випускників нашого центру працюють за набутим фахом
0
кількість кондиціонерів, змонтованих нашими випускниками
0
кількість теплових насосів, змонтованих нашими випускниками

ЛІТЕРАТУРА НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ

ВЕНТИЛЯЦІЯ І КОНДИЦІОНУВАННЯ У ДЕТАЛЯХ

Автоматизація систем вентиляції та кондиціонування повітря

Автоматизація систем вентиляції та кондиціонування повітря

Навчальний посібник з підготовки налагоджувальників КВПіА - Київ .: «ІВІК» Вид-во 2005 р.
Німич Г. В., Михайлов В.А., Гордієнко О.С., Бондар Є.С.

Купити книгу

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ВІДПРАВТЕ ЗАПИТ, І МИ ЗАТЕЛЕФОНУЄМО ВАМ АБО НАПИШЕМО ПОВІДОМЛЕННЯ

М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА КРАМСЬКОГО, 14/34

+38 (044) 502-00-38
+38 (044) 450-41-20
+38 (067) 466-05-37

EDUCATION@IVIK.COM

Телефон(*)
Invalid Input

Ім'я(*)
Invalid Input

Повідомлення
Invalid Input

Capch(*)
You'll need to setup your Site key in order to use reCAPTCHA.
Invalid Input